Stichting Kalebas Produkties

Neem de verhalen van gisteren mee naar vandaag om morgen verder te vertellen

© Wijnand Stomp ; Story-Comedian

Het  Huisje vol Verhalen 

Kalebas Produkties maakt sinds 1985 theatrale producties, met als spil theatermaker Wijnand Stomp. Verhalen voor ‘de jongsten, de jongeren en volwassenen’ vormen de basis van het repertoire van Kalebas. De essentie van wat Kalebas doet is het ontsluiten van die onuitputtelijke bron van verhalen uit de hele wereld. In eerste instantie gebeurt dat in theatrale vorm in theaters, op scholen en op locatie. Maar ook andere media worden meer en meer ingezet als ‘verhalendrager’. De educatieve projecten rond onze voorstellingen zetten kinderen al luisterend, spelend, pratend en tekenend aan tot het vertellen van hun eigen verhaal. Daarbij maken we gebruik van traditionele middelen als boeken, prenten en audio-cd’s – en steeds meer van nieuwe media als internet en (educatieve) CD-roms.

Voor de almaar groeiende bagage aan vertellingen heeft Kalebas een permanent onderkomen gevonden op het prachtige landgoed Elswout te Overveen: Theater Elswout. ‘Een Huisje  vol Verhalen’ waarin producties ontwikkeld, gemaakt en gespeeld worden en waar families actief en receptief kennis kunnen maken met theater en de kunst van het vertellen.

Stichting Kalebas Produkties

“We hebben verhalen nodig die ons wakker maken uit de angstaanjagende diepten van onze morele slaap. Verhalen zijn levende dingen, wier werkelijke leven begint wanneer ze in ons mensen beginnen te leven”. Ben Okri (Nigeria) verwoordt hiermee de drijfveer van artistiek leider Wijnand Stomp. Verhalen vertellen is een eeuwenoude traditie om gebruiken, normen en waarden over te dragen. Het is een belangrijke vorm van communicatie, die in de hedendaagse westerse maatschappij op de achtergrond is geraakt. Kalebas houdt de verteltraditie levend door de onuitputtelijke bron van verhalen uit de hele wereld te ontsluiten voor een breed publiek. We willen mensen raken door onze verhalen met hen te delen en een beroep te doen op hun verbeeldingskracht. Als het verhaal in de toeschouwer begint te leven, wint dit aan betekenis door toevoeging van diens ‘EigenWijsheid’.

Onze vertellingen gaan vaak over identiteit. De verteller stelt zowel zichzelf als zijn publiek bij herhaling de simpele vraag ‘wie ben ik?’. Hij betrekt het publiek in dat voor jong en oud zo enerverende spel: ontdekken wie je bent. Door in aanraking te komen met verhalen uit het verleden of uit andere werelden kun je je zelfbeeld verscherpen. Cultuur is bewustzijn, weten waar je vandaan komt en hoe jouw verhaal zich verhoudt tot de rest van de wereld. Hoe meer je over een cultuur weet, hoe rijker je bent.

Voor Stomp, die opgroeide op Curaçao, is culturele diversiteit geen streven maar een gegeven. Het palet van zijn familie is, zoals dat van de meeste Antillianen, zeer kleurrijk. De melting-pot van zijn afkomst vormt voor hem een vanzelfsprekende basis die doorwerkt in alles wat Kalebas doet.

BESTUUR

Het stichtingsbestuur van Kalebas Produkties bestaat uit:

Voorzitter – Karin Herrebout /  penningmeester – Floris van Luin /  secretaris – Wijnand Stomp.

DE CIJFERS

Binnenkort meer info

STATUTEN

Doelstelling Kalebas Produkties volgens statuten

  1. De stichting heeft ten doel de voorwaarden te scheppen voor het initiëren, ontwikkelen, produceren en uitvoeren van theatervoorstellingen, theaterexperimenten en projecten, alsmede bijzondere manifestaties die als zodanig kwaliteit op hun terrein nastreven, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het maken en uitvoeren van theaterproducties en activiteiten, begeleidende activiteiten zoals presentaties, regies en het verwerkelijken van alle daarvoor noodzakelijke en daaraan gerelateerde activiteiten.
  3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies en donaties.

CONTACT

Tulpenkade 2 2015 AA Haarlem

NL04 INGB 0005601116
KVK 41204619
BTWnummer NL008072656B01

Tel: 023 – 820 0460

Mail: Kalebas Produkties